Bureau

NOUT architecten streeft in haar ontwerpfilosofie naar harmonieuze ontwerpen in architectuur en stedenbouwkundige situaties. Het bureau is een dienstverlenend architectenbureau met een herkenbare eigen architectuur. Een transparant ontwerpproces waarbij overleg en besluitvorming met de opdrachtgever een kerntaak is.

Locatiegericht ontwerpen met een herkenbaar karakter waarin het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten de leidraad in het ontwerpproces is.

Het ontwikkelen van een visie op doel, gebruik, functionaliteit, en concept is een kernpunt in het proces.

Een integrale benadering van de opgave waarin een constante afweging plaatsvindt over programma, locatie, context en techniek.

Onze interesse ligt in opgaven waarin bijzondere uitgangspunten gesteld worden. Functies en activiteiten met een wisselend en eigen karakter en met een divers gebruik. Het vinden van een doeltreffend antwoord op de vraag zowel in functionele als in architectonische zin wordt in evenwichtige samenhang ontwikkeld.

De thematiek die aan het ontwerpen ten grondslag ligt is een evenwicht zoeken tussen schijnbaar tegenstrijdige uitgangspunten.