Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is duurzaam ontwerpen en maakt onderdeel uit van de ontwerpvisie. De manier waarop keuzes gemaakt worden behelst een breed spectrum, duurzaam ontwerpen is niet alleen de materiaalkeuze maar ook het integreren van een situatief ontwerp en een duurzaam installatiepakket.

Tevens wordt ontworpen op onderhoudsvriendelijke gebouwen en wordt duurzaam energiegebruik op verschillende manieren in projecten ingezet. Vanaf laag temperatuurverwarming tot en met het gebruik van warmtepompen in de bodem.