Publicaties

De Architect 1996 nr.10 Aula Oosterbegraafplaats Voorburg
Architectuur Gids Delft 1992 Randwerk jongerencentrum
Bouw 2001 nr. 5 Hoogvliet herstructurering Digna 2
1998 nr. 3 Filmhuis interieur
1996 nr.11 Aula Oosterbegraafplaats Voorburg
1993 nr. 3 Eland Vrije tijdscentrum Delft
1993 nr.10 Randwerk jongerencentrum Delft
1993 nr.14 Boterbloem Delft
Renovatie en Onderhoud 1993 nr.12 Centrum voor Thuiszorg Loosduinen
1992 nr.11 Eland vrije tijdscentrum Delft
Architectuur en Bouwen 1996 nr.10 Centrum voor Thuiszorg Escamp
1994 nr. 3 selectie uit werk
Bouwwereld 2002 nr. 2 Hoogvliet Wonigbouwprijs Rotterdam
Dag/regionalebladen diverse projecten

Boekpublicatie
Monument Builders by Edwin Heathcote – Aula Oosterbegraafplaats Voorburg

ISBN nr 0471 983683 -1999

Tentoonstellingen
Haags Gemeente Museum diverse Haagse architecten

Prijzen
Hoogvliet Digna Woningbouw Bouwkwaliteitsprijs Rotterdam 2001