Werkwijze

Het ontwerproces geeft een brede oriëntatie op de opdracht en kent een intensieve, in verschillende fasen, terugkoppeling met belanghebbende partijen. De kwaliteit van het totale proces wordt mede vormgegeven door het vroegtijdig inzetten van specialistische kennis op onderdelen. Vroegtijdig overleg met diverse adviseurs geeft optimale uitgangspunten tijdens het ontwerpproces.

Tijdens het ontwerpproces worden diverse hulpmiddelen zoals maquettes, perspectieven, 3-d modellen e.d. ingezet.

Ervaring, enthousiasme, deskundigheid, vakkennis, flexibiliteit en pragmatisme gekoppeld aan een inventieve professionele houding zijn karakteristiek voor onze werkwijze.

Het werken in een projectteam waarin overleg en uitwisseling van ideeën geschieden is een essentieel aspect om tot een goed resultaat te komen. Een eigentijdse bureauorganisatie en het toepassen van hedendaagse technieken geven een adequaat antwoord op de aan ons gegeven opdrachten.

Een gebouw is echter niet de vertaling van een programma van eisen, maar maakt het programma van eisen mogelijk.

Communicatie
Verschillende projecten zijn op diverse wijzen gerealiseerd waarbij relevante ervaring is opgedaan in het overleg met opdrachtgever, gebruikers en eventuele belanghebbenden. Wij zijn gewend om te weren in een projectteam. De leden van dit team genereren elk een eigen inbreng en zijn allen gemeenschappelijk verbonden en verantwoordelijk voor het eindresultaat van het project.

Kernpunt in onze houding is een open geïnteresseerde en transparante werkwijze, waarbij informatie vergaard wordt en eveneens door ons verstrekt wordt.

Een brede oriëntatie op de opdracht met een benaming van de verschillende aspecten is een essentieel onderdeel van het verkrijgen van helderheid over te nemen beslissingen.