Agora jongerencentrum

Wijk- en dienstencentrum met jongerencentrum.

De Hoofdmassa van het gebouw is een langgerekt volume wat als markering dient aan de Fonteyneburghlaan en een pleinachtige situatie biedt tegenover de kerk.

De verschillende gebruikers groepen zijn in twee hoofdonderdelen geschakeld, het wijk- en dienstencentrum en het jongerencentrum.

Beide krijgen een eigen hoofdtoegang maar kunnen via een interne verbindingsroute weer met elkaar gekoppeld worden. Elke functie kan daardoor haar eigen specifieke voorwaarden stellen.

Aan de parkzijde is een gebogen transparante wand gemaakt waarin de ontmoetingsfuncties en hobby- en leslokalen zijn gesitueerd. De gebogen wand heeft een grote luifel boven het terras aan de parkzijde.