Renovatie Politiebureau Katwijk, transformatie.

Opdrachtgever  :

Nationale Politie Eenheid Den Haag

Het bestaande pand is op een eigentijdse wijze gerenoveerd waarbij comfort voor gebruikers en duurzame installaties als leidraad voor de verbouwing dienden.

De plattegrond is grondig gewijzigd en in heldere functionele zones ingedeeld. Entrees zijn gemaakt voor publiek, de dienstentree voor personeel en een aparte entreeroute voor arrestanten. Sfeervolle werkplekken met een  lichte flexibele werkplekinrichting zijn de kernbegrippen in het ontwerp.Daglichttoetreding , lichte kleuren , accentkleuren voor specifieke functies en zichtlijnen door het gebouw geven het interieur de herkenbaarheid voor de gebruiker.

De ruimteakoestiek is aangenaam door gebruikmaking van geperforeerde akoestische  plafond panelen. De verlichting is in deze metalen plafondpanelen geïntegreerd.

Ventilatie op basis van lokaal gestuurde natuurlijke ventilatie gebaseerd op CO2 regeling en met naverwarming. In zomersitutatie zijn achter de plafondpanelen locale koelvoorzieningen aangebracht.

Resultaat is een werkplekomgeving met een goed klimaatsysteem en prettige verblijfsruimten.