Politiebureau Naaldwijk

De locatie is gelegen aan de rand van Naaldwijk met aan de zuidgrenzen een kassenontwikkeling en aan de noordrand een doorgaande ontsluitingsweg.
De hoofdgevel is naar het kassengebied en het park gericht.
Hierdoor ontstaat een grotere vrije gevellengte waardoor een perfecte kantoorzonering mogelijk wordt.

Aan de oostzijde liggen op 10 meter afstand toekomstige belendingen. Het voorstel is om hier de parkeerlagen en aansluitend het cellenblok te situeren.

Als voorstel voor de gevelbehandeling worden horizontale banden ingezet die voor de eenheid in het plan zorgen. Een flexibele invulling van de gevels met verschillende materialen; o.a. gekleurd glas en polycarbonaat panelen, geeft elke gewenste sfeer of bescherming aan de achterliggende functies in het gebouw.

Functionele indeling
Het Politiebureau kent een aantal gezoneerde delen.
De hoofdtoegang leidt tot de centrale wachtruimte die geheel publiekstoegankelijk is.
Een entree met gecontroleerde toegankelijkheid waarbij de balie een goed zicht heeft op entree en publiekswachtruimte.
Het publiek heeft alleen toegang tot deze entree en wachtruimtezone.

De spreekkamers zijn vanuit een afgesloten dienstroute voor personeel bereikbaar. Zo is op eenvoudige wijze een scheiding in toeganszones aangebracht waardoor tevens een veiligheidsbuffer voor dienstdoend personeel is gecreëerd.

Flexibel kantoorconcept 
Binnen het voorgestelde kantoorconcept zijn diverse indelingsmogelijkheden aanwezig die in een hedendaagse werkomgeving gebruikelijk zijn.

Het gebouw is als casco gezien waarin de keuze voor een kantoorindeling niet definitief is maar flexibel kan reageren op door de gebruiker gewenste ontwikkelingen.

Latere uitbreidingsmogelijkheden
Het plan is zo ontwikkeld dat op deze locatie binnen de stedelijk randvoorwaarden een extra bouwlaag toegevoegd kan worden. Hiertoe wordt het constructieve casco voorbereid op een grotere belasting.