Renovatie rijksmonument Rijswijk

Gelegen aan een onverharde weg vanaf de Sir Winston Churchillaan is al op oude 17e eeuwse kaarten op deze plaats een boerderij te vinden, Eyckelenburg geheten. Waarschijnlijk is het huidge woonhuis nog hetzelfde als drie eeuwen geleden, met muren opgemetseld met rode en gele ijzelsteentjes. Het is een smal hoog huis met een kaaskelder en daarop een nette kamer, de opkamer.
Op de eerste verdieping is een spits toelopend dak met de kapconstructie in het zicht. De stal staat dwars op het huis en het geheel wordt dan ook het type “dwarshuis” genoemd.
Na een uitgebreide renovatie heeft het woonhuis een 19e eeuws aanzien gekregen. De ramen kregen grotere roeden en een vlakverdeling van 6 ruiten. De zijvleugel aan de westkant werd afgebroken en op de façade werd een stuclaag aangebracht, waarin door middel van voegen, stenen blokken werden gesuggereerd.

Tijdens de restauratie is op deze weg voortgegaan en is alles hersteld waarbij tevens in de kopgevel grotere ramen zijn geplaatst en de voordeur op een andere plaats is gesitueerd. De kopgevels zijn opgemetseld, zodat ze boven het dak uitsteken en de goot is op houten klossen geplaatst.

In de stal is een groot atelier gemaakt, waarbij een deel van de stal bij de tussenliggende woning is getrokken.

in de komende jaren is een nieuw uitbreidingsplan in ontwikkeling waarbij de voormalige stal verlengd wordt zodat het atelier vergroot kan worden. Deze verlenging geschiedt in dezelfde vorm als de huidige stal. Op luchtfoto’s uit 1950 is deze voormalige lengte nog te ontdekken.