Vernieuwing Tarwewijk

(tijdens periode bij INBO architecten)

Dit is een van de eerste grootschalige nieuwbouwplannen in de Tarwewijk waarbij een gevarieerd woonprogramma is ingezet.

Grondgebonden woningen als eengezinswoningen en beneden en bovenwoningen, in combinatie met huur en koop appartementen. Deze variatie in woonprogramma draagt zorg dat veel huidige bewoners van de Tarwewijk een stap vooruit kunnen doen in het wonen.

Het stedenbouwkundig plan voorziet ineen aaneengesloten bouwblok waarbij op specifieke plaatsen letterlijk ruimte wordt geschapen in de Tarwewijk.

In de Gaesbeekstraat zelf is een knik in de straatwand aangebracht waardoor een kenmerkend intieme ruimte ontstaat. Aan de kop van de straat is het bouwblok teruggelegd om eveneens een pleintje te maken en licht en ruimte in de straat te brengen.