Brandweerkazerne haalbaarheidsstudie

De brandweer en diverse hulpdiensten te Naaldwijk krijgt de beschikking overeen gebouw met een verscheidenheid aan functies.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het schetsontwerp voor de brandweer Naaldwijk is een duidelijk herkenbaar en eigentijds gebouw. Een belangrijk item in het ontwerp is een goede verkeersafwikkeling en voldoende manoeuvreerruimte op het eigen terrein. Tevens is rekening gehouden met een eenduidige uitruk mogelijk op de Galgeweg.
De bebouwing is in de gebogen lijn van het stedenbouwkundig plan doorgezet en aan de rechterzijde is de ontsluitingsroute gerealiseerd.
Het gebouw is tegen de erfgrens van het politiebureau Naaldwijk geplaatst zodat een zo groot mogelijk terreinoppervlak aan de oostzijde over blijft.
Dit creëert een natuurlijke afstand naar de toekomstige woningbouw.
Het zuidelijk deel is geheel gereserveerd voor toegangen van het personeel(vrijwilligers) en terugkerende brandweerauto’s c.q. andere hulpdiensten. Aan de noordzijde wordt een hoogteaccent gewenst met een goede uitstraling. Een groene terrein aanplant aan de Galgeweg is tevens in het plan opgenomen.
Aan de zijde van de woningen is een hoge haag gedacht.
Het bouwvolume van de kazerne is als twee bouwdelen beschouwd , een deel als garage en een kantoor/voorzieningen deel.
De gevelbekleding krijgt een relatie met het naastgelegen politiebureau zodat een helder stedenbouwkundige eenheid ontstaat.
Door de krachtige overkragende vorm van kantoordeel van de kazerne ontstaat een herkenbaar en karakteristiek gebouw.