Multifunctioneel centrum Alphen a/d Rijn

(tijdens periode bij INBO architecten)

Het plan behelst een uitbreiding van een kloeke serviceflat voor ouderen uit de jaren zestig. De voorzieningen voor ouderen dienen op een kwalitatief hoger plan te komen, tevens dienen voorzieningen met wijkbetekenis in het plan opgenomen te worden. Dit resulteerd in een divers programma met een kinderdagverblijf, fysiotherapiepraktijk, medicorner, Audicien/kapper en supermarkt.

Kinderdagverblijf
Een markant element vormt het kinderdagverblijf van SKA op de kop van het gebouw. De hoofdentree geeft toegang tot de centrale speelruimte waaraan de vier groepsruimte gerangschikt zijn. Tussen twee groepsruimten ligt een gemeenschappelijke was/toiletruimte.
Elke groepsruimte heeft zijn eigen pantry voorzieningen. Op de 1e verdieping zijn de ondersteunende staf en leidsters ruimten geplaatst.

Fysiotherapie
In de nieuwe passage bevindt zich de entree tot de fysiotherapie met een grote sportzaal en kleine individuele therapieruimten.

Medicorner
Direct naast de hoofdpassage bevindt zich de medicorner waar diverse medisch gerelateerde bijzondere voorzieningen te koop zijn.

Audicien/kapper
Specifieke voorzieningen die als aanvullende extra service in de uitbreiding zijn opgenomen.

Supermarkt
Een gewilde voorziening voor ouderen in de buurt en tevens op wijkniveau van betekenis.

De uitbreiding wordt als een zelfstandig volume evenwijdig aan de doorgaande straat gesitueerd. De bestaande winkel wordt zodoende op eenvoudige wijze in de nieuwe uitbreiding geïntegreerd. Een nieuwe materiaaltoepassing voor de gevels accentueert de bijzondere uitbreiding.
De gevel bestaat uit een doorgaande glasachtige band waaronder de diverse functies aaneengeregen worden. De invulling in de onderste zone is flexibel en bestaat uit diverse materialen, hierdoor kan specifiek op de aanliggende plattegrond gereageerd worden.
De invulling bestaan o.a. uit: glazen panelen, emalite, houtenstroken en metselwerk.

Opdrachtgever
Stichting Driehoorne
Alphen a/d Rijn